کد فنی : UCI224E

این ژنراتور با تیپ موتور UCI224E دارای توان دائم 48KW  و  60kva است .