کد فنی : SLG354E

ژنراتور با تیپ موتور SLG354E

دارای توان دائم 480KW  و  600kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور600kva Stamford Power تیپ موتور SLG354E