کد فنی : HCI544E

تیپ موتور HCI544E

دارای توان دائم 480KW  و  600kva