ژنراتور استمفورد600kva تیپ موتور HCI544E

کد فنی : HCI544E

این ژنراتور با تیپ موتور HCI544E دارای توان دائم 480KW  و  600kva می باشد .