کد فنی : UCI224D

تیپ موتور PI044D

دارای توان دائم 40KW  و  50kva