کد فنی : SLG354D

ژنراتور با تیپ موتور SLG354D

دارای توان دائم 400KW  و  500kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور 500kva Stamford Power تیپ موتور SLG354D