ژنراتور استمفورد500kva تیپ موتور HCI544D

کد فنی : HCI544D

این ژنراتور با تیپ موتور HCI544D دارای توان دائم 400KW  و  500kva می باشد .