کد فنی : HCI544D

تیپ موتور HCI544D

دارای توان دائم 400KW  و  500kva