4KW/1500 RPM/200V

Delta ASDA – A Plus
سري A+ سرو درايو هاي دلتا، درايوي پيشرفته با عملكرد هاي خاص از مجموع توليدات جديد سرو سيستم هاي شركت دلتا مي باشد.اين نوع درايو هاي قابليت اتصال به موتور هاي رنج متوسط و بالا از3 الي 7.5 كيلووات (با گشتاور خروجي بين 19.1 تا 47.74 N.M)‌ را دارا بوده و همچنين مجهز به انكودر هاي اپتيكال Incremental 20 Bit(1280000ppr)‌ كه كنترل دقيق را كاربرد هاي صنايع يا ماشين سازي كه نيازمند فركانس پاسخ بالا و كنترل دقيق موقيعت بدليل جلوگيري از اختلالات گشتاور مورد نياز مي باشد، فراهم آورده است. باسري هاي A و AB، شركت دلتا يك خط توليد كامل (از 100 وات تا 7.5 كيلووات) را براي تامين نياز مصرف كنندگان با توجه به تنوع موارد و مصارف، توليد و به بازار عرضه نموده است.