کد فنی : HCI544C

تیپ موتور HCI544C

دارای توان دائم 360KW  و  450kva