ژنراتور استمفورد450kva تیپ موتور HCI544C

کد فنی : HCI544C

این ژنراتور با تیپ موتور HCI544C دارای توان دائم 360KW  و  450kva می باشد .