کد فنی : PI144K

تیپ موتور PI144K

دارای توان دائم 34KW  و  42.5kva