کد فنی : SLG314G

ژنراتور با تیپ موتور SLG314G

دارای توان دائم 320KW  و  400kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور400kva Stamford Power تیپ موتور SLG314G