ژنراتور استمفورد400kva تیپ موتور HCI444F

کد فنی : HCI444F

این ژنراتور با تیپ موتور HCI444F دارای توان دائم 320KW  و  400kva می باشد .