کد فنی : HCI444F

اتیپ موتور HCI444F

دارای توان دائم 320KW  و  400kva