کد فنی : SLG314F

ژنراتور با تیپ موتور SLG314F

دارای توان دائم 304KW  و  380kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور380kva Stamford Power تیپ موتور SLG314F