کد فنی : HCI444E

تیپ موتور HCI444E

دارای توان دائم 280KW  و  350kva