ژنراتور استمفورد350kva تیپ موتور HCI444E

کد فنی : HCI444E

این ژنراتور با تیپ موتور HCI444E دارای توان دائم 280KW  و  350kva می باشد .