کد فنی : SLG314E

ژنراتور با تیپ موتور SLG314E د

ارای توان دائم 260KW  و  325kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور 325kva Stamford Power تیپ موتور SLG314E