کد فنی : SLG184G

ژنراتور با تیپ موتور SLG184G

دارای توان دائم 25KW  و  31.3kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور31.3kva Stamford Power تیپ موتور SLG184G