کد فنی : BCI184G

تیپ موتور PI044D

دارای توان دائم 25KW  و  31.3kva