ژنراتور استمفورد31.3kva تیپ موتور BCI184G

کد فنی : BCI184G

این ژنراتور با تیپ موتور PI044D دارای توان دائم 25KW  و  31.3kva می باشد .