کد فنی : PI144G

تیپ موتور PI144G

دارای توان دائم 24KW  و  30kva