ژنراتور استمفورد30kva تیپ موتور PI144G

کد فنی : PI144G

این ژنراتور با تیپ موتور PI144G دارای توان دائم 24KW  و  30kva می باشد .