کد فنی : SLG314D

ژنراتور با تیپ موتور SLG314D

دارای توان دائم 236KW  و  300kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور 300kva Stamford Power تیپ موتور SLG314D