کد فنی : PI144F

تیپ موتور PI144F

دارای توان دائم 22KW  و  27.5kva