کد فنی : PI144E

تیپ موتور PI144E

دارای توان دائم 20KW  و  25kva