کد فنی : UCDI274K

تیپ موتور UCDI274K

دارای توان دائم 200KW  و  250kva