کد فنی : SLG314C

ژنراتور با تیپ موتور SLG314C

دارای توان دائم 200KW  و  250kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور250kva Stamford Power تیپ موتور SLG314C