کد فنی : SLG274K

ژنراتور با تیپ موتور SLG274K

دارای توان دائم 200KW  و  250kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور250kva Stamford Power تیپ موتور SLG274K