کد فنی : HCI444C

تیپ موتور HCI444C

دارای توان دائم 200KW  و  250kva