ژنراتور استمفورد250kva تیپ موتور HCI444C

کد فنی : HCI444C

این ژنراتور با تیپ موتور HCI444C دارای توان دائم 200KW  و  250kva می باشد .