کد فنی : 1506A-E88TAG3

موتور دیزل پرکینز با توان دائم 250kva و دارای 6 سیلندر می باشد

موتور دیزل250kva Perkins تیپ موتور 1506A-E88TAG3