کد فنی : SLG274J

ژنراتور با تیپ موتور SLG274J

دارای توان دائم 184KW  و  230kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور230kva Stamford Power تیپ موتور SLG274J