ژنراتور استمفورد2135kva تیپ موتور PI734G

کد فنی : PI734G

تیپ موتور PI734G

دارای توان دائم 1708KW  و  2135kva