ژنراتور استمفورد2135kva تیپ موتور PI734G

کد فنی : PI734G

این ژنراتور با تیپ موتور PI734G دارای توان دائم 1708KW  و  2135kva می باشد .