ژنراتور استمفورد20kva تیپ موتور PI144D

کد فنی : PI144D

تیپ موتور PI144D

دارای توان دائم 16KW  و  20kva