ژنراتور استمفورد20kva تیپ موتور PI144D

کد فنی : PI144D

این ژنراتور با تیپ موتور PI144D دارای توان دائم 16KW  و  20kva می باشد .