ژنراتور استمفورد2020kva تیپ موتور PI734F

کد فنی : PI734F

این ژنراتور با تیپ موتور PI734F دارای توان دائم 1616KW  و  2020kva می باشد .