اینورتر اینوت 2.2KW GD100 ورودی سه فاز

اينورتر 2.2kw invt gd100 سه فاز