کدفنی : ECMA-C21010R9

کد فنی درایو : ASD-B2-1021-B

Delta   ASDA-B2 Series