ژنراتور استمفورد1845kva تیپ موتور PI734E

کد فنی : PI044D

این ژنراتور با تیپ موتور PI044D دارای توان دائم 1476KW  و  1845kva می باشد .