ژنراتور استمفورد1845kva تیپ موتور PI734E

کد فنی : PI044D

تیپ موتور PI044D

دارای توان دائم 1476KW  و  1845kva