کد فنی : PI044H

تیپ موتور PI044H

دارای توان دائم 14KW  و  17.5kva