کد فنی : PI044G

تیپ موتور PI044G

دارای توان دائم 12KW  و  15kva