ژنراتور استمفورد1505kva تیپ موتور PI734C

کد فنی : PI734C

این ژنراتور با تیپ موتور PI734C دارای توان دائم 1204KW  و  1505kva می باشد .