کد فنی : PI734C

تیپ موتور PI734C

دارای توان دائم 1204KW  و  1505kva