کد فنی : UCI274D

این ژنراتور با تیپ موتور UCI274D دارای توان دائم 91.2KW  و  114kva است .