کد فنی : SLG274D

ژنراتور با تیپ موتور SLG274D

دارای توان دائم 91.2KW  و  114kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور  114kva Stamford Power تیپ موتور SLG274D