ژنراتور استمفورد1110kva تیپ موتور HCI634K

کد فنی : HCI634K

این ژنراتور با تیپ موتور HCI634K دارای توان دائم 888KW  و  1110kva می باشد .