کد فنی : UCI274C

این ژنراتور با تیپ موتور UCI274C دارای توان دائم 80KW  و  100kva است .