ژنراتور استمفورد1000kva تیپ موتور HCI634J

کد فنی : HCI634J

این ژنراتور با تیپ موتور HCI634J دارای توان دائم 800KW  و  1000kva می باشد .