گیربکس شافت مستقیم ایلماز 4KW / 99RPM

39,100,000 تومان