گیربکس شافت مستقیم ایلماز 4KW / 265RPM

31,300,000 تومان