گیربکس شافت مستقیم ایلماز 4KW / 65RPM

39,800,000 تومان