گیربکس شافت مستقیم ایلماز 4KW / 33RPM

56,900,000 تومان