گیربکس شافت مستقیم ایلماز 4KW / 309RPM

31,250,000 تومان