گیربکس شافت مستقیم ایلماز 4KW / 22RPM

71,100,000 تومان