گیربکس شافت مستقیم ایلماز 4KW / 225RPM

31,330,000 تومان