گیربکس شافت مستقیم ایلماز 4KW / 161RPM

31,350,000 تومان