گیربکس شافت مستقیم ایلماز 4KW / 117RPM

31,400,000 تومان