گیربکس شافت مستقیم ایلماز 3KW / 99RPM

27,950,000 تومان